وقتی از ابتذال صحبت میکنیم، دقیقاً از چه چیز صحبت میکنیم

(یادداشت پیش رو اولین قسمت از سری یادداشتها در مورد ابتذال است) صفت مبتذل سال‌هاست چه در رسانه‌های رسمی کشور و چه در رسانه‌های منتقد توسط سخنرانان و نویسندگان در مقابل نام گروهی از آثار و جریان‌های موسیقی و سینمایی قرار می‌گیرد. مثلاً شخصی آن را به فیلم‌هایی نظیر «من سالوادر نیستم» یا کل جریان … به خواندن وقتی از ابتذال صحبت میکنیم، دقیقاً از چه چیز صحبت میکنیم ادامه دهید