رپ ساندکلادی: مقدمه ای بر حرکتی قوی و خاموش

ترجمه آزاد از یادداشت SoundCloud rap: An intro to an obscenely powerful movement نوشته Ben Brutocao منتشر شده در رسانه The Chronicle در دوره ای که ابراز تاسف برای رپِ به مثابه فرمی هنری یا دست انداختن آن و در بدترین حالت لذت بردن ازش با حس عذاب وجدان وجه غالب پیدا کرده، طرفداران رپ … Continue reading رپ ساندکلادی: مقدمه ای بر حرکتی قوی و خاموش

ﻓﺮﺍﺭ ﺑﺰﺭﮒ

متن زیر ترجمه مصاحبه بهرام نورایی با خبرنگار و هنرمندی بنام Julie Ashcraft است که در سال 2012 بعد از مهاجرت او از ایران در مجله Rolling Stone خاورمیانه منتشر شده است. هدف از انتشار این ترجمه حفظ آن در فضای هیپ هاپ ایران است. شایان ذکر است که بخشی از این مصاحبه قبلا توسط … Continue reading ﻓﺮﺍﺭ ﺑﺰﺭﮒ

نقش تکنولوژی تولید در توسعه موسیقی هیپ هاپ

بررسی و تحلیل یک جریان هنری مانند چگونگی شروع، توسعه یافتن و انحراف یا از میان رفتن نیازمند نگاهی فراتر از آثار انتشار یافته و تناسبات درون جریان است. اینکه جامعه ای که یک جریان هنری مانند هیپ هاپ امریکا یا رپ فارسی در آن شروع شده است در چه وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی … Continue reading نقش تکنولوژی تولید در توسعه موسیقی هیپ هاپ

داستان خود را بنویس

نوشته شده در تیرماه 1395 نگاهی به Playlist آهنگهای رپ ام  در SoundCloud میاندازم. در این سالها تبدیل به فهرست بلندبالایی شده است. هرکدام از این قطعات به علتی در این فهرست قرار دارند. یا از موضوع ترانه خوشم آمده یا آهنگ و یا Flow رپر نظرم را جلب کرده است. اما بجز اینها قطعات … Continue reading داستان خود را بنویس