مصاحبه با طرفدار: سورنا

با گسترش شبکه های اجتماعی فرصتی فراهم شده است که مخاطبین به سادگی نوشتن کامنت بر روی پستهای هنرمندان، بتوانند احساسات و آنچه در سرشان میگذرد را به شکلی عمومی بیان کنند. حال تعداد زیادی از هنرمندان و گروههای مختلف اجتماعی به این واکنشهای مخاطبین در شبکه اجتماعی معترض میشوند و طبق معمول بخاطر تربیونی … Continue reading مصاحبه با طرفدار: سورنا

مصاحبه با طرفدار: بهرام

با گسترش شبکه های اجتماعی فرصتی فراهم شده است که مخاطبین به سادگی نوشتن کامنت بر روی پستهای هنرمندان، بتوانند احساسات و آنچه در سرشان میگذرد را به شکلی عمومی بیان کنند. حال تعداد زیادی از هنرمندان و گروههای مختلف اجتماعی به این واکنشهای مخاطبین در شبکه اجتماعی معترض میشوند و طبق معمول بخاطر تربیونی … Continue reading مصاحبه با طرفدار: بهرام

یادداشتی بر لزوم و چگونگی نقد در فضای رپ فارسی

صبح روز تعطیل است. به کاناپه تکیه دادم و با لپتاپی که روی پایم گذاشتم،شبکه های اجتماعی مثل توییتر، ایستاگرام، فیسبوک  و سایت های مربوط به رپ فارسی را بالا پایین میکنم. همیشه تعدادی از پستها و نوشته ها درباره این است که فلان رپر در مورد رپر دیگر چه گفته و طرف مقابل چطوری … Continue reading یادداشتی بر لزوم و چگونگی نقد در فضای رپ فارسی

مصاحبه با فواد طرفدار یاس از کابل

با گسترش شبکه های اجتماعی فرصتی فراهم شده است که مخاطبین به سادگی نوشتن کامنت بر روی پستهای هنرمندان، بتوانند احساسات و آنچه در سرشان میگذرد را به شکلی عمومی بیان کنند. حال تعداد زیادی از هنرمندان و گروههای مختلف اجتماعی به این واکنشهای مخاطبین در شبکه اجتماعی معترض میشوند و طبق معمول بخاطر تربیونی … Continue reading مصاحبه با فواد طرفدار یاس از کابل