تست در شرکتهای کوچک و متوسط

در سوئد عنوان Test engineer یا Quality Assurance چند سالی است که در شرکتهای نرم افزاری با اندازه کوچک و متوسط (حد اکثر 250 نفر پرسنل) مطرح شده است که علت آن میتواند گسترش کسب و کارهای خلاق و دانش بنیان از یک طرف و از طرفی دیگر رقابت این کسب و کارها در جذب مشتری … به خواندن تست در شرکتهای کوچک و متوسط ادامه دهید

پیش درآمد

اسم من بهروز آقاخانیان است و کاری که بطور حرفه ای انجام میدهم Software Quality Assurance است که خودمانی تر همان Tester میشود. دوره کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات خواندم و بعد از آن برای کارشناسی ارشد در رشته امنیت سیستمهای ارتباطی و اطلاعاتی (فارسی اش چه ترسناک میشه) به سوئد آمدم و بعد از پایان درس … به خواندن پیش درآمد ادامه دهید