پیش درآمد

اسم من بهروز آقاخانیان است و کاری که بطور حرفه ای انجام میدهم Software Quality Assurance است که خودمانی تر همان Tester میشود. دوره کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات خواندم و بعد از آن برای کارشناسی ارشد در رشته امنیت سیستمهای ارتباطی و اطلاعاتی (فارسی اش چه ترسناک میشه) به سوئد آمدم و بعد از پایان درس … به خواندن پیش درآمد ادامه دهید