تست در شرکتهای کوچک و متوسط

در سوئد عنوان Test engineer یا Quality Assurance چند سالی است که در شرکتهای نرم افزاری با اندازه کوچک و متوسط (حد اکثر 250 نفر پرسنل) مطرح شده است که علت آن میتواند گسترش کسب و کارهای خلاق و دانش بنیان از یک طرف و از طرفی دیگر رقابت این کسب و کارها در جذب مشتری … به خواندن تست در شرکتهای کوچک و متوسط ادامه دهید