BrowserStack راه حلی قوی ولی گران

یکی از دغدغه های مهم در تست نرم افزار، اجرای تست بر روی تمامی پلاتفرمهای پشتیبانی شده است. کاری که به علت تکراری بودن تست و گسترگی اجرا میبایست به صورت اتوماتیک انجام شود. نرم افزارهای تحت وب به علت تنوع فراوان در محیطهای اجرا یکی از پیچیده ترین نرم افزارها برای تست به حساب … Continue reading BrowserStack راه حلی قوی ولی گران

بازی با کلمات: نگاهی به انواع تست نرم افزار

همین اول پست بگم که شخصاً میانه ای با استفاده از اصطلاحات و تعاریفی که میخواهم راجع به آنها بنویسم ندارم. هرچند نامگذاری بر روی روشهای مختلف تست نرم افزار، برای مستند سازی و استفاده از آن در ارتباطات ضروریست ولی تمرکز و بکاربردن مدام آنها در ارتباط  با افرادی که دانستن یا ندانستن این … Continue reading بازی با کلمات: نگاهی به انواع تست نرم افزار

“خیار ریز” را پاس بداریم

در پست قبلی در مورد روش BDD در توسعه نرم افزار و علت به وجود آمدنش نوشتم. اینکه این روش دنبال کننده روش TDD است و به زبانی برای مستند سازی مجهز است که افراد مرتبط به یک پروژه نرم افزاری شامل مشتری، مدیر نرم افزار، برنامه نویس و تست کننده میتوانند به وسیله آن … Continue reading “خیار ریز” را پاس بداریم

BDD فرزند خلف TDD و DDD

وقتی در دوره کارشناسی در مورد روشهای مختلف توسعه نرم افزار مثل DSDM , SSADM و RUP  میخواندیم، یکی از سوالایم همیشه این بود که افراد مختلف در یک شرکت که نقشهای مختلف را برعهده دارند چطوری با همدیگر ارتباط برقرار میکنند؟ آدمهای فنی و غیرفنی که دیدگاه و دایره لغات یکسانی ندارند چطور دچار … Continue reading BDD فرزند خلف TDD و DDD