مصاحبه با طرفدار: سورنا

One thought on “مصاحبه با طرفدار: سورنا”

  1. با اینکه غزل سال های زیادی است که داره رپ گوش میده و انسان پرسشگری شده هنوز هم روحیه پرسشگری رو باید نسبت به همه رپکن هامون داشته باشه و خیلی ساده کارِ کسایی مثله خلوت و رض و … رو گوش نده . این باعث رشد و افزایش آگاهی غزل نسبت به رپکن ها میشه . (در مورد تمام رپکن هایی که کارشون رو دنبال میکنی پرسشگری رو حفظ کن چه از لحاظ شخصیتیشون چه کاری).

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s